สำนักงานใหญ่

ตั้งอยู่ที่ 62/5 ม.4 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

……………………………………………………………………………

 โทรสาร : 077-289298

E-mail  :  tkh@gmail.com

Facebookไทคุนเฮง – สุราษฎร์ธานี

Line ID :  @tkhdelivery

077-289291-2
077-289-289

สาขาที่ 1

ตั้งอยู่ที่ 138-138/1 ม.3 ต.หนองไทร อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 84130

……………………………………………………………………………

โทรสาร : 077-441-372

E-mail  :  tkh@gmail.com

Facebookไทคุนเฮง – สุราษฎร์ธานี

Line ID :  @tkhdelivery

077-441-371 ,441-374

สาขาที่ 2

ตั้งอยู่ที่ 52/33 ม.1 ต.บ้านใต้ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี 84280

……………………………………………………………………………

โทรสาร : 077-377581

E-mail  :  tkh@gmail.com

Facebookไทคุนเฮง – สุราษฎร์ธานี

Line ID :  @tkhdelivery

077-377141

แผนที่สำนักงานใหญ่ (Google map)