เกี่ยวกับเรา

บริษัท ไทคุนเฮง จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2545 เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ค้าปลีกและค้าส่ง สินค้าอุปโภคบริโภคประเภทเครื่องดื่ม โดยหลักๆ แล้วคือการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งได้สืบทอดติดต่อกันมาหลายสิบปีแล้ว โดยเน้นการขายและบริการที่ดี เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของ ลูกค้า นอกจากนี้ยังทำธุรกิจเกี่ยวกับบริการรับขนส่งสินค้า ในพื้นที่ภาคใต้และปริมณฑล และรับบริหารคลังสินค้า โดยทางบริษัท มีประสบการณ์และมีความชำนาญในด้านการกระจายสินค้า จุดมุ่งหมายของบริษัท คือ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาค ในด้านการบริหารคลังสินค้า การกระจายสินค้า และให้บริการงานขนส่ง โดยเน้นความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เป็นสำคัญ