บริษัท ไทคุนเฮง จำกัด

บริษัท ไทคุนเฮง จำกัด เป็นบริษัทที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับ ค้าปลีกและค้าส่ง สินค้าอุปโภคบริโภคประเภทเครื่องดื่ม โดยหลักๆ แล้วคือการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าของบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี  ซึ่งได้สืบทอดติดต่อกันมาหลายสิบปีแล้ว โดยเน้นการขายและบริการที่ดี เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของ ลูกค้า นอกจากนี้ยังทำธุรกิจเกี่ยวกับบริการรับขนส่งสินค้า ในพื้นที่ภาคใต้และปริมณฑล และรับบริหารคลังสินค้า โดยทางบริษัท มีประสบการณ์และมีความชำนาญในด้านการกระจายสินค้า

จุดมุ่งหมาย

ทางบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทชั้นนำในภูมิภาค ในด้านการบริหารคลังสินค้า การกระจายสินค้า และให้บริการงานขนส่ง โดยเน้นความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า เป็นสำคัญ

วันก่อตั้ง

25 กันยายน 2545

ทุนจดทะเบียน

24.6 ล้านบาท

รางวัลที่ได้รับ

ตั้งแต่ปี 2550 – 2557